Home / TÀI LIỆU VĂN BẢN

TÀI LIỆU VĂN BẢN

Bắc Giang: Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Sáng ngày 13/5/2018, tại Trường THCS Hồng Thái, huyện Việt Yên Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2018. Tới dự có các đồng ... Read More »

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

BỘ Y TẾ – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y ... Read More »