Home / LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC

lịch tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì Đơn vị chuẩn bị TP tham dự Thứ Hai 20/11 Sáng –  giờ Họp tổ gói thầu vật tư HT tầng 2 BGĐ Tổ đấu thầu BGĐ+ Tổ đấu thầu Chiều – 15h30 giao ban   HT tầng 2 BGĐ ... Read More »

Lịch công tác tuần từ 30.10 đến 03.11.2017

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì Đơn vị chuẩn bị TP tham dự Ghi chú Thứ Hai 30/10 Sáng             Chiều Họp Hội đồng QLCLBV HT tầng 2 BGĐ QCLCBV Hội đồng QLCLBV   Thứ Ba 31/10 Sáng       ... Read More »

lịch tuần từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2017

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì Đơn vị chuẩn bị TP tham dự Ghi chú   Thứ Hai 23/10 Sáng  Họp giao ban HT tầng 2  BGĐ    BGĐ+ trưởng khoa/ phòng     Chiều             Thứ Ba 24/10 Sáng   ... Read More »

lịch tuần từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2017

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì Đơn vị chuẩn bị TP tham dự Ghi chú Thứ Hai 09/10 Sáng – 8 giờ Họp tổ gói thầu vật tư HT tầng 2 BGĐ Tổ đấu thầu BGĐ+ Tổ đấu thầu   Chiều – 14h giao ban – ... Read More »

LỊCH TUẦN TỪ 05/9 ĐẾN 08/9 NĂM 2017

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì Đơn vị chuẩn bị TP tham dự Ghi chú Thứ Hai 04/9 Sáng Nghỉ bù ngày Lễ 2/9 Chiều Thứ Ba 05/9 Sáng Chiều Giao ban bệnh viện Hội trường tầng 2 BGĐ TCCB BGĐ + Trưởng khoa/phòng Thứ Tư ... Read More »

lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2017

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì Đơn vị chuẩn bị TP tham dự Ghi chú   Thứ Hai 28/8 Sáng  Họp BGĐ + các phòng HT tầng 2  BGĐ    BGĐ + Lãnh đạo các phòng     Chiều             Thứ ... Read More »

Lịch công tác tuần từ 14/8 đến 18/8/2017

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì Đơn vị chuẩn bị TP tham dự Ghi chú Thứ Hai 14/8 Sáng             Chiều Bệnh viện 108 Hỗ trợ kỹ thuật mới: X.Quang can thiệp mạch           Thứ Ba 15/8 ... Read More »

Lịch công tác tuần từ 7/8 đến 11/8/2017

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì Đơn vị chuẩn bị TP tham dự Ghi chú Thứ Hai 7/8 Sáng             Chiều Họp Ban Giám đốc HT tầng 2 BGĐ       Họp Tổ kiểm tra HT tầng 2 BGĐ Các ... Read More »

Lịch công tác tuần từ 31/7 đến 04/8/2017

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì Đơn vị chuẩn bị TP tham dự Ghi chú Thứ Hai 31/7 Sáng             Chiều Họp triển khai công tác tháng HT tầng 3 BGĐ TCCB Trưởng phó khoa, bí thư chi bộ   Thứ ... Read More »