Home / TIN TỨC / TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 28/11/2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP, với sự có mặt của các đồng chí trong Ban giám đốc, Trưởng phó các khoa, phòng, Điều dưỡng viên trưởng. Sau khi nghe các nội dung cơ bản về Nghị định do đồng chí Trưởng phòng Tài chính kế toán báo cáo, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và đưa ra các biện pháp để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh BHYT.

 

Quang cảnh hội trường buổi triển khai nghị định 146

Nghị định bao gồm 10 chương và 43 điều.

So với Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014, Nghị định 146/2018/NĐ-CP có một số thay đổi:

Ngoài các đối tượng đã tham giao BHYT, Nghị định bổ sung một số đối tượng thuộc các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT);

Về thẻ BHYT, Nghị định cũng hướng dẫn cụ thể về thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng trong một số trường hợp;

Nghị định đã quy định rõ mức hưởng BHYT và thủ tục khám chữa bệnh đối với đối tượng có BHYT;

Ngoài ra trong Nghị định đã quy định cụ thể về hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh. Đây là cơ sở để các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám chữa bệnh và thanh toán cho các đối tượng tham gia BHYT

Đặc biệt tại Chương IX đã nêu rõ nguyên tắc, nội dung và kinh phí thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh BHYT thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý công tác khám chữa bệnh BHYT.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2018 và thay thế Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 và một số văn bản liên quan.

 

Hy vọng sau khi đưa Nghị định 146/2018/NĐ-CP vào thực hiện, người dân cũng thấy rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh sẽ phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để làm tốt công tác khám chữa bệnh BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT có hiệu quả.