Home / Chuyên Khoa / KHOA NGOẠI TỔNG HỢP / KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

Khoa Ngoại Tổng hợp được tách ra từ khoa Ngoại chung từ ngày 06 tháng 12 năm 1998, là khoa lâm sàng lúc đầu được bố trí 50 giường bệnh, hiện nay có 70 giường bệnh, thực hiện khám chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật.
Các kỹ thuật hiện nay đang triển khai: Cắt đoạn dạ dày cấp cứu, cắt 3/4 – 4/5 dạ dày, phẫu thuật đại tràng, phẫu thuật nối mật – ruột, phẫu thuật tiết niệu lấy sỏi thận, sỏi niệu quản, cắt thận bán phần, khâu bảo tồn lách …
Từ năm 2005 đến nay, triển khai tán sỏi thận ngoài cơ thể, từ năm 2006 tiến hành mổ nội soi: sỏi túi mật, cắt nang thận, nang gan, cắt u xơ tiền liệt tuyến, viêm ruột thừa cấp…

Quá trình công tác, chăm sóc và điều trị cho người bệnh, tập thể CBCNVC trong khoa luôn đoàn kết phấn đấu, hàng năm toàn khoa đều thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và được tặng nhiều phần thưởng. Có 05 Bác sỹ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”, đó là các bác sỹ: Đinh Đăng Bảng, Nguyễn Tháp Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Chu Văn Lộc, Bùi Thế Viện.

Biên chế của khoa hiện nay: 36 người, trong đó 2 Bác sĩ CKII, 3 Cao học, 4 CKI, 12 Đại học, 1 Cao đẳng và 14 Trung cấp.
Lãnh đạo khoa các thời kỳ:
Các trưởng khoa:
– Bác sĩ Ngô Vi Tuấn: 1954 – 1959
– Bác sĩ Bùi Văn Bá: 1960 – 1961
– Bác sĩ Trịnh Đồng: 1962 – 1969
– Bác sĩ Phạm Gia Thoại: 1969 – 1971
– CKII Đinh Đăng Bảng: 1972 – 1992
– CK II Nguyễn Tháp Hùng: 1992 – 2000
– Bác sĩ CKII Chu Văn Lộc: 2001 – 2007
Các phó khoa:
– Bác sĩ CKII Trần Thịnh
– Bác sĩ Triệu Anh
– Bác sĩ CKII Bùi Thế Viện
– Bác sĩ CKII Nguyễn Công Khanh
– Bác sĩ Nguyễn Thế Tư
– Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Đồng
– Bác sĩ CKI Hà Viết Hoành
Điều dưỡng trưởng: Lê Minh Thảo.

Lãnh đạo củakhoa hiện tại

Trưởng khoa kiêm giám đốc Bệnh viện: Bác sỹ Nguyễn Văn Đồng

Phó khoa phụ trách: Bác sỹ CKII Trần Nhật Hùng sinh ngày 25/07/1975

Phó khoa: Bác sỹ thạc sỹ Đoàn Tiến Dương sinh ngày 09/01/1984

Phó khoa: Bác sỹ thạc sỹ Chu Mạnh Long sinh ngày 15/02/1979

BS_ChuManhLongPhó khoa Bs. ThS. Chu Mạnh Long