Home / Chuyên Khoa / KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN / KHOA KIỂM SOÁT NHIỂM KHUẨN

KHOA KIỂM SOÁT NHIỂM KHUẨN

Được thành lập ngày 29 tháng 10 năm 1998. Khoa Chống Nhiễm Khuẩn là một khoa chuyên môn, nằm trong khối cận lâm sàng của bệnh viện. Có chức năng tham mưu cho giám đốc bệnh viện, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và giám sát chất lượng vệ sinh môi trường trong phạm vi bệnh viện; duy trì tiệt khuẩn, khử khuẩn y dụng cụ, đồ vải… phục vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khoẻ của người bệnh.
Hợp tác, phối hợp thực hiện các dự án trong nước và quốc tế về tăng cường vệ sinh bệnh viện như: vệ sinh bàn tay, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xử lý chất thải… chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Đảm bảo môi trường bệnh viện luôn luôn sạch sẽ, góp phần hạn chế nhiễm khuẩn chéo cho bệnh nhân và thầy thuốc.
Nhân lực: biên chế của khoa hiện có 12 người và tham gia giám sát quản lý vệ sinh công nghiệp: 32 người.
Lãnh đạo khoa các thời kỳ:
– Y tá trung học: Nguyễn Văn Huệ: 1998 – 8/1999
– Dược sỹ đại học: Cao Xuân Đức: 4/2000 – 5/2001
– Bác sỹ CKI: Đặng Kim Dung: 2001-2003
– Bác sỹ CKI: Dương Mạnh Hiểu: từ năm 2003 đến 2015
Kỹ thuật viên trưởng khoa:
– Điều dưỡng trung học Phùng Thị Xuân: 1998
– Điều dưỡng trung học Đào Xuân Chung (từ năm 2003 đến nay)

Lãnh đạo khoa hiện nay:

– Phó Khoa: Bs.  Bùi Văn Thái sinh ngày 20/11/1981