Bảng giá bệnh viện

Thông báo lỗi

  • Notice: Trying to get property of non-object trong theme_megamenu_col_content() (dòng 253 của /home/bvd92a44/public_html/sites/all/modules/md_megamenu/templates/menu/theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong theme_megamenu_col_content() (dòng 253 của /home/bvd92a44/public_html/sites/all/modules/md_megamenu/templates/menu/theme.inc).

BẢNG GIÁ CỦA BỆNH VIỆN

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh 2018 Khám chữa bệnh Download
2 Danh mục Giá dịch vụ Khám chữa bệnh Download
3 Bổ sung, sửa đổi danh mục Giá dịch vụ Khám chữa bệnh Download
4 Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi quy định giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Khám chữa bệnh /sites/default/files/thong-tu-13-2019-tt-byt-sua-doi-thong-tu-39-2018-tt-byt-quy-dinh-thong-nhat-gia-kham-chua-benh%20%281%29.pdf
5

Thông tư 39/2018/TT-BYT giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT và hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh

Khám chữa bệnh /sites/default/files/thong-tu-39-2018-tt-byt-gia-dich-vu-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te.pdf
6 Nghị quyết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Khám chữa bệnh

/sites/default/files/Nghi%20quyet%2018.HDND%20gia%20DV%20KB%2C%20CB.pdf

 

7

Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của QUỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

  /sites/default/files/NQ%20s%E1%BB%91%2041%20BN%20khong%20BHYT.pdf