Kiểm soát nhiễm khuẩn

Thông báo lỗi

  • Notice: Trying to get property of non-object trong theme_megamenu_col_content() (dòng 253 của /home/bvd92a44/public_html/sites/all/modules/md_megamenu/templates/menu/theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong theme_megamenu_col_content() (dòng 253 của /home/bvd92a44/public_html/sites/all/modules/md_megamenu/templates/menu/theme.inc).

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 

          1. Cơ cấu tổ chức nhân lực hiện nay

          Tổng số 23 nhân viên, trong đó BS CKII: 01, Bác sỹ đại học: 01, y sỹ: 01, Cử nhân điều dưỡng: 02; Cao đẳng điều dưỡng: 01; Trung cấp điều dưỡng 11: , Kế toán viên: 02, Kỹ thuật viên: 01, Kỹ thuật y: 02, Y công: 01.

          2. Lãnh đạo khoa hiện nay

Trưởng khoa: Bùi Văn Thái

Chuyên khoa: Nội

Học vấn: BS CKII

Nghiên cứu khoa học: 01

Thành tích các nhân:

Hoạt động chuyên môn: Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nghiên cứu chuyên sâu:

Điều dưởng trưởng khoa: Nguyên Thị Ngà

Học vấn: Cử nhân điều dưỡng

3. Sơ lược sự phát triển của khoa

                   Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn được thành lập ngày 29/10/1998 tiền thân là khoa Chống nhiễm khuẩn. Sau khoa được đổi tên thành khoa  Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn theo thông tư  số 18/2009/TT-BYT ngày 14/102009 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh.

          Năm 1998: Khoa thành lập với các bộ phận: Hành chính- giám sát, khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ y tế, quản lý rác thải y tế.

          Năm 2017: Thành lập tổ Đồ vải, đảm nhiệm cấp phát quần áo bệnh nhân trong toàn bệnh viên.

          Năm 2018: Tháng 5/2018 thành lập tổ giặt là, đảm nhiệm việc giặt là cung cấp đồ vải sạch trong toàn bệnh viện. Tháng 6/2018 thành lập tổ bông băng gạc, đảm nhiệm việc cung cấp bông băng gạc đã tiệt khuẩn trong toàn bệnh viện.

Ảnh tập thể

Ảnh các hoạt động

 

 

 

 

 

          4. Chức năng nhiệm vụ của khoa

          4.1. Hành chính và kiểm soát nhiễm khuẩn

          - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là đầu mối tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện theo quy định tại thông tư 16/2018/TT-BYT.

- Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện theo quy định tại thông tư 16/2018/TT-BYT.

- Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.

- Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

- Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

          4.2. Khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ và quản lý đồ vải

          - Quản lý dụng cụ y tế tiệt khuẩn và đồ vải trong toàn bệnh viện.

          - Tổ chức đóng gói, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế, bông, băng, gạc... phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

          - Thực hiện hấp khử khuẩn, tiệt khuẩn toàn bộ đồ vải phục vụ cho thủ thuật, phẫu thuật của bệnh viện.

          - Tổ chức quản lý đồ vải, vật liệu, dụng cụ y tế.

          - Tổ chức vận chuyển và giao nhận đồ vải, vật liệu, dụng cụ y tế tại khoa phòng.

          - Cung cấp đồ vải cho người bệnh, người nhà người bệnh và tổ chức thay đồ vải cho người bệnh trong toàn bệnh viện.

          4.3. Sản xuất bông băng gạc

          Tổ chức sản xuất bông băng gạc tiệt khuẩn cung cấp cho công tác khám, chữa bệnh trong toàn bệnh viện.

          4.4. Quản lý chất thải y tế

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hành quản lý chất thải tại các khoa phòng trong bệnh viện, bảo đảm chất thải được phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý an toàn theo đúng quy định của pháp luật.