Ban Giám đốc

Thông báo lỗi

  • Notice: Trying to get property of non-object trong theme_megamenu_col_content() (dòng 253 của /home/bvd92a44/public_html/sites/all/modules/md_megamenu/templates/menu/theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong theme_megamenu_col_content() (dòng 253 của /home/bvd92a44/public_html/sites/all/modules/md_megamenu/templates/menu/theme.inc).

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1 Thân Trọng Hưng

Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện

 

2

Lương Văn Thành

Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện

 

3

Nguyễn Như Phố

Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Phó Giám đốc Bệnh viện

 

4 Vũ Thanh Giang Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Phó Giám đốc Bệnh viện  

I. GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN ĐỒNG.

1. Một số đề tài, đề án nổi bật của bản thân trong thời gian qua:

           

          - Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (đã phê duyệt tại Quyết định 780/QĐ- UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang);

- Đề án Phát triển bệnh viện giai đoạn 2015 - 2025 và những năm tiếp theo (đã phê duyệt tại Quyết định 303/QĐ- UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang);

- Đề án xã hội hóa các hoạt động y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025 (đã phê duyệt tại Quyết định số 210/QĐ - UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang);

- Kỹ thuật phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản đoạn 1/3 trên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang, Quyết định số: 1532/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh).

2. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng:

Danh hiệu thi đua:

 

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Thầy thuốc ưu tú

Quyết định số 208/QĐ-CTN ngày 11/02/2010, Chủ tịch nước

2010

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Quyết định số 2297/QĐ-SYT ngày 28/12/2010, Sở Y tế

2012

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Quyết định số 1698/QĐ-SYT ngày 26/12/2012, Sở Y tế

2013

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Quyết định số 1421/QĐ-SYT ngày 19/12/2013, Sở Y tế

2014

Chiến sỹ thi đua cơ sở

QĐ: 1935/QĐ-SYT ngày 29/12/2014 của GĐ SYT.

2015

Chiến sỹ thi đua cơ sở

QĐ: 3165/QĐ-SYT ngày 29/12/2015 của GĐ SYT

2015

Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

QĐ: 176/QQĐ-UBND ngày 03/2/2016 của UBND tỉnh

2016

Chiến sỹ thi đua cơ sở

 

 

Hình thức khen thưởng:

 

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Bằng khen

Quyết định số 154/QĐ-BYT ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2011

Bằng khen

Quyết định số 17/QĐ-CĐYT ngày 01/02/2012 của Chủ tịch Công đoàn y tế Việt Nam

2013

Bằng khen

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2013

Bằng khen

Quyết định số 163/QĐ-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2014

Bằng Lao động sáng tạo

Quyết định số 458/QĐ-TLĐ ngày 18/4/2014 của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

2014

Bằng khen

Quyết định số 65/QĐ-BYT ngày 07/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2014

Bằng khen

QĐ: 2232/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ.

2015

Bằng khen

QĐ: 523/QĐ-LĐLĐ ngày 26/12/2015 của BCH LĐLĐ tỉnh

2015

Bằng

chứng nhận

QĐ: 1532/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh : Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh BG

2015

 

Giấy chứng nhận

QĐ: 243/QĐ-BTCHT ngày 20/10/2015 BTC Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BG lần thứ VI (Giải Nhất)

2015

Bằng khen

Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2015

Bằng Lao động sáng tạo

Quyết định số 851/QĐ-TLĐ ngày 15/4/2016 của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

 

I. PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN NHƯ PHỐ.

1. Một số đề tài, đề án nổi bật của bản thân trong thời gian qua:

           

         

2. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng:

Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2016

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Quyết định số 6577/QĐ-SYT ngày 19/12/2016 của Giám đốc sở Y tế

 

Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Giấy khen

104/QĐ-KT ngày 11/01/2010 của BCH công đoàn Y tế tỉnh Bắc Giang

2016

Giấy khen

Quyết định số 73/QĐ/ĐU ngày 26/12/2016 của BCH Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

2016

Giấy khen

Quyết định số 132/QĐ-CĐ ngày 28/12/2016 của BCH Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Giang

2017

Bằng khen

Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang