Home / Chuyên Khoa / KHOA DINH DƯỠNG / KHOA DINH DƯỠNG

KHOA DINH DƯỠNG

Trước năm 1975, là một bộ phận trực thuộc Phòng Hành chính Quản trị, được thành lập ngày 01/8/1997. Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện phục vụ ăn uống cho người bệnh, đảm bảo về số lượng, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý chặt chẽ chế độ ăn uống theo bệnh lý góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác điều trị, phục hồi sức khoẻ cho người bệnh. Mỗi năm, khoa thực hiện trợ cấp hàng trăm suất ăn miễn phí cho người bệnh không nơi nương tựa, tai nạn rủi ro, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nhân lực: có 03 cán bộ và 16 nhân viên hợp đồng phục vụ ăn uống cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và CBCNVC trong bệnh viện.
Quá trình công tác phục vụ người bệnh, CBCNVC khoa dinh dưỡng luôn cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo ăn đúng chế độ, tiêu chuẩn đã định và an toàn với phong cách ứng xử niềm nở, hài hoà được bệnh nhân và gia đình người bệnh tin tưởng, quý mến. Nhiều năm liền được cấp trên đánh giá là đơn vị lao động tiên tiến…
Phụ trách khoa tiền nhiệm:
– Những năm 1958 – 1975, gồm : ông Viên, Bà Ái…
– Từ 1976 – 1982, gồm các ông: Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Châu.
– Bác sĩ Nguyễn Hải Đường – Trưởng khoa: 1983 – 1985
– Y sỹ Trần Tuyết Minh – Phó khoa: 3/1997 – 3/2004
– Điều dưỡng trung học Nguyễn Thị Mức: phụ trách khoa từ 4/2004 đến nay.