Home / Chuyên Khoa / KHOA DA LIỄU / KHOA DA LIỄU

KHOA DA LIỄU

Được thành lập năm 1970, tiền thân là một bộ phận của khoa Nội chung, lúc mới thành lập khoa có 03 cán bộ, với nhiệm vụ khám và điều trị các bệnh ngoài da; khám và tư vấn, tuyên truyền, điều trị các bệnh lây truyền theo đường tình dục, phát hiện bệnh nhân phong, nhiễm HIV/AIDS tại khoa và tại cộng đồng; hỗ trợ và chỉ đạo tuyến về chuyên khoa da liễu.
Quá trình công tác, tập thể CBCNVC trong khoa đoàn kết phấn đấu, hoàn thành xuất sắc những mục tiêu và nhiệm vụ được giao, phục vụ người bệnh tận tình chu đáo, được người bệnh khen ngợi, tin tưởng…Có một bác sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiêu: “Thầy thuốc ưu tú”, có 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu và ứng dụng trong thực tiễn…
Biên chế hiện nay: 9 CBCNVC, trong đó có 03 bác sỹ, 05 điều dưỡng và 01 hộ lý; được bố trí 25 giường bệnh điều trị nội trú.
Lãnh đạo khoa hiện nay:
– Trưởng khoa: Bác sỹ CKI Chu Xuân Đạo
– Phó khoa: Bác sỹ CKI Nguyễn Thị Mai Anh
– Điều dưỡng trưởng khoa: Hoàng Thị Hiền
Lãnh đạo khoa các thời kỳ:
1. Bác sĩ Võ Trọng ích – Trưởng khoa: 1970 – 1975
2. Bác sĩ Lê Viết Uẩn – Trưởng khoa: 1976 – 1986
3. Bác sĩ -TTƯT Phan Thị Luận – Trưởng khoa: 1987 – 1998
4. Bác sĩ CKI Chu Văn Tấn – Phó khoa: : 2001 – 2004

Khoa Da LieuTập thể khoa Da Liễu

Chu Dao

Trưởng Khoa Bác sỹ CKI Chu Xuân Đạo

MaiAnhPhó khoa Bác sỹ CKI Nguyễn Thị Mai Anh