Home / Uncategorized / KHOA UNG BƯỚU

KHOA UNG BƯỚU

Khoa Ung Bướu hiện có 27 cán bộ biên chế, 3 bác sỹ CKII, 1 cao học, 3 bác sỹ CKI, 6 Đại Học, 1 Cao Đẳng và 10 Trung Cấp.

Lãnh đạo hiện tại của khoa

Phó Giám Đốc Bệnh viện kiêm Trưởng khoa: Bs CKII Lương Văn Thành, sinh ngày 23/08/1961

Phó trưởng khoa: Bs. Nguyễn Sỹ An, sinh ngày 25/07/1972

Phó trưởng khoa: Bs. Lê Thị Hương, sinh ngày 16/09/1971

chuThanhTrưởng khoa Bs. CKII Lương Văn Thành

UBuouHuong

Phó Khoa Bs. CKII Lê Thị Hương

ChuAn

Phó khoa. Bác sỹ Nguyễn Sỹ An

TapThe

Tập thể cán bộ nhân viên khoa Ung Bướu

Một số hình ảnh họat động của khoa

photo2

photo3

photo4